Digitalizovaná éra účtovníctva

  • +18
    rokov skúseností
  • 24/7
    prehľad o hospodárení podniku
  • +40
    dlhodobých klientov

Naša činnosť

Už skoro 20 rokov pomáhame naším klientom s účtovníctvom, auditom účtovnej závierky a poradenstvom. Za pomoci digitalnych technológií a automatizácie dosahujeme v tejto oblasti značnú úsporu klientových financií a času.

A&D office

Jeden z cieľov našej spoločnosti je rozvíjať rozsah a sortiment poskytovaných služieb. Podmienky k tomu nám vytvára dobrá znalosť domácich pomerov a personálne zázemie odborníkov, schopných prispôsobiť sa zmenám vo finančno-ekonomickom živote.

Klienti
JMP Plast, s.r.o.
ŠTÝL IVANOV s.r.o.
M.V.T. Slovakia, s.r.o.
S-PLUS TRADE CONSULTING s.r.o.
KOVOMONT – PO, s.r.o.
Benefity digitálneho účtovníctva
Data v bezpečí

Všetky údaje o účtovníctve uchovávame a spravujeme v bezpečí na vlastných serveroch.

Vždy informovaný

Budte vždy informovaný o hospodárení Vášho podniku a výške DPH. Kdekoľvek a kedykoľvek.

Automatizovaný systém

Vďaka automatizácii Vám šetríme čas na duplicitných úkonoch. A čas sú peniaze.