Diskrétnosť a zodpovednosť sú našimi základnými pravidlami pri overovaní účtovníctva a finančných výkazov, alebo konkrétnej časti majetku, záväzkov či imania vašej spoločnosti.

Náš kolektív pozostáva z kvalifikovaných ľudí, ktorí neustále obnovujú a prehlbujú svoje odborné vedomosti, čo prispieva k vysokej úrovni našich služieb.

V oblasti auditorskej činnosti
ponúkame tieto služby
1
Účtovné uzávierky

Overovanie riadnych ročných, mimoriadnych a priebežných účtovných závierok, konsolidovaných účtovných uzávierok

2
Transformácia a overenie uzávierok

Transformáciu a overenie účtovných závierok zostavených podľa medzinárodných účtovných štandardov

3
Overovanie individuálnej výročnej správy

Overovanie súladu individuálnej výročnej správy s individuálnou účtovnou závierkou

4
Overovanie konsolidovanej výročnej správy

Overovanie súladu konsolidovanej výročnej správy s konsolidovanou účtovnou závierkou

5
Audit

Vykonávame priebežný audit aj audit účtovnej uzávierky

Posudzujeme účtovnú závierku ako celok, pričom skúmame preukaznosti jednotlivých položiek na posúdenie správnosti účtovných zásad, významných odhadov a princípov oceňovania. Na základe auditu účtovnej uzávierke vieme vyjadriť názor na finančnú situáciu spoločnosti.

Diskrétnosť a zodpovednosť sú našimi základnými pravidlami pri overovaní účtovníctva a finančných výkazov, alebo konkrétnej časti majetku, záväzkov či imania vašej spoločnosti.

Zodpovedný a individuálny prístup nás robí dôveryhodnou spoločnosťou a preto sme tá správna voľba pre vykonanie auditu.
 
 
Pre viac informácií kliknite na náš web:

www.kaac.sk

Kontaktujte nás
Neváhajte, pridajte sa k nám a my Vám radi pomôžeme s vedením podvojného účtovníctva.

Celé vedenie účtovníctva je digitálne a pravidelne, každý deň, sa zaúčtujú jednotlivé vystavené faktúry.

Kontaktný formulár
Zadajte názov vašej spoločnosti
Zadajte vaše telefónne čislo.
Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ...