Referencie

Niektorí z našich
klientov

JMP Plast, s.r.o.

S-PLUS TRADE CONSULTING s.r.o.

KOVOMONT – PO, s.r.o.

exe, a.s.

DUOTEX, s.r.o.

PRIM-EKO, s.r.o.

Alis Slovakia s.r.o.

AOC Vranov s.r.o.

JELMA, s.r.o.

ŠTÝL – IVANOV s.r.o.

M.V.T. Slovakia, s.r.o.

Bratislavská recyklačná s.r.o.

max promotion, s.r.o.

RAVE spol. s r.o.

Carex Bratislava s.r.o.

EXPOTRUBIE M, s.r.o.

EUROSTEEL CAPITAL, s.r.o.

EKORENTING, s.r.o.