Jednou z celého spektra služieb, ktoré ponúkame, je vedenie miezd a personálnej agendy pre všetky druhy spoločností a typy zamestnancov.

V oblasti mzdovej agendy
ponúkame tieto služby
1
Evidencia a výpočet miezd

Evidencia a výpočet miezd pre zamestnancov

2
Spracovanie podkladov

Spracovanie podkladov pre odosielanie miezd

3
Výplatné pásky

Spracovanie výplatných pások

4
Spracovanie výkazov

Spracovanie výkazov pre odosielanie odvodov do Sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní a na Daňový úrad

5
Mzdové rekapitulácie

Mzdové rekapitulácie, prehľady dovoleniek a práceneschopností

6
Dávky

Materské, nemocenské, ošetrovné dávky

Zabezpečíme súlad výstupov zo spracovania miezd s potrebami klienta, ďalej súlad postupov so zamestnancami so zákonníkom práce, zákonmi o sociálnom i zdravotnom poistení, zákonom o dani z príjmov a ostatné potrebné náležitosti.

Mzdová agenda a personalistika

V oblasti mzdovej agendy a personalistiky ponúkame evidenciu a výpočet miezd pre zamestnancov, vypracovanie podkladov pre odosielanie miezd, spracovanie výplatných pások a výkazov pre odosielanie odvodov do Sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní a na Daňový úrad.

Pripravíme mzdové rekapitulácie, prehľady dovoleniek a práceneschopností, materské, nemocenské či ošetrovné dávky.

Pri spracovaní miezd dbáme na dodržiavanie stanovených termínov, presnosti údajov a dôslednosti. Všetko potrebné je možné si kedykoľvek skontrolovať v online systéme.

Kontaktujte nás
Neváhajte, pridajte sa k nám a my Vám radi pomôžeme s vedením podvojného účtovníctva.

Celé vedenie účtovníctva je digitálne a pravidelne, každý deň, sa zaúčtujú jednotlivé vystavené faktúry.

Kontaktný formulár
Zadajte názov vašej spoločnosti
Zadajte vaše telefónne čislo.
Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ...