Ak má o naše služby záujem podnikateľ, ktorý je zapísaný v obchodnom registri, teda obchodná spoločnosť (s. r. o., a. s., k. s.) alebo družstvo, dobrovoľne aj iní podnikatelia, poskytneme mu vedenie účtovníctva v sústave podvojného systému, v ktorom sa pracuje prostredníctvom účtov.

Rámcová účtová osnova

Rámcová účtová osnova má 235 účtov, ale v praxi je využívaná iba ich časť. Na účtoch sú evidované informácie o stave a pohybe majetku, záväzkov, vlastného imania, nákladov a výnosov počas celého roka.

Zaznamenáva sa tak každá jedna hospodárska operácia. Zreteľne sa v jednotlivých účtoch oddeľujú príjmy od výnosov a výdavky od nákladov. Výsledkom je rozdiel medzi výnosmi a nákladmi (na rozdiel od jednoduchého účtovníctva kde je výsledkom rozdiel príjmov a výdavkov).

Podvojné účtovníctvo

V rámci podvojného účtovníctva ponúkame vedenie účtovného denníka, hlavnej knihy a účtovnej závierky. V porovnaní s jednoduchým účtovníctvom je vedenie podvojného účtovníctva náročnejšie, ale poskytuje viac informácií a umožňuje lepšiu optimalizáciu podnikateľského procesu.

Prostredníctvom jednotlivých účtov môže podnikateľ kedykoľvek sledovať svoj aktuálny stav, či už ide o majetok, záväzky, imanie, výnosy alebo náklady. Je možné tiež zistiť výšku príjmov a výdavkov za isté obdobie.

U nás má klient v online systéme 24 hodinový prístup k svojmu účtovníctvu, ku všetkým potrebným dokumentom, prehľadom či štatistikám. Celé vedenie účtovníctva je digitálne a pravidelne, každý deň, sa zaúčtujú jednotlivé vystavené faktúry.

Neváhajte, pridajte sa k nám a my Vám radi pomôžeme s vedením podvojného účtovníctva.

Kontaktujte nás
Neváhajte, pridajte sa k nám a my Vám radi pomôžeme s vedením podvojného účtovníctva.

Celé vedenie účtovníctva je digitálne a pravidelne, každý deň, sa zaúčtujú jednotlivé vystavené faktúry.

Kontaktný formulár
Zadajte názov vašej spoločnosti
Zadajte vaše telefónne čislo.
Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ...