O spoločnosti

A&D office

Spoločnosť A&D OFFICE s.r.o. vznikla v roku 2004 a sídlila na Kalinčiakovej ulici č. 805, odkiaľ sa neskôr preniesla na ulicu M.R.Štefánika 876, kde sídli do dnešného dňa.

V prvom roku existencie viedla účtovníctvo pre troch externých klientov, no ich počet každoročne rastie (dnes približne 40). Niektorých z našich klientov možete nájsť v sekcii referencie.

Jeden z cieľov našej spoločnosti je rozvíjať rozsah a sortiment poskytovaných služieb.

V súčasných podmienkach, ktoré sú ovplyvňované predovšetkým legislatívnymi a štrukturálnymi zmenami v hospodárstve našej krajiny, rastú nároky na vysokú profesionalitu, zodpovednosť, diskrétnosť a schopnosť prispôsobovania sa vo svojej práci.

Podmienky k tomu nám vytvára dobrá znalosť domácich pomerov a personálne zázemie odborníkov, schopných prispôsobiť sa zmenám vo finančno-ekonomickom živote.

Naším cieľom je poskytnúť služby tak, aby boli klienti spokojní, aby sa mohli dynamicky ďalej rozvíjať a aby našli v nás oporu na uskutočnenie svojich strategických podnikateľských plánov.