Controlling predstavuje jeden z nástrojov ako efektívne spravovať hospodárenie firmy a aktívne podporiť jeho finančné riadenie. Zabezpečujeme nepretržitý controlling rôznych spoločností s cieľom dosiahnuť, čo najväčšie zisky a uchytiť sa medzi konkurenciou, pretože podnikový controlling je jedným z kľúčových faktorov, aby bolo podnikanie úspešné.

Controlling

Controlling je integračný nástroj riadenia, ktorý podporuje rozhodovanie podnikového vedenia a riadiacich pracovníkov. Jeho základom je kvalitne fungujúci informačný systém, ktorý zabezpečuje efektívnu komunikáciu jednotlivých zložiek firmy.

Ponúkame strategický, na trvalú existenciu spoločnosti zameraný controlling, aj operatívny controlling, ktorý je ovplyvnený krátkodobým vývojom a trendami. Zameriavame sa na riadenie finančnej a kapitálovej štruktúry podniku a zaisťujeme finančnú rovnováhu podniku. Zámerom je včas indikovať nebezpečenstvá a poskytnúť manažmentu priestor na prijatie adekvátnych opatrení.

Naše portfólio

V našom portfóliu služieb je plánovanie, kontrola, analýzy, vnútropodnikové účtovníctvo a kalkulácie, zabezpečovanie finančných zdrojov, platobný styk a rôzne ďalšie parciálne subsystémy. Cieľom je zabezpečiť získavanie, správu a užívanie finančných zdrojov.

Pri finačnom controllingu je dôležitá priama spolupráca s vrcholovým manažmentom, riadenie účtovného oddelenia spoločnosti, tvorba finančných plánov, vyhodnocovanie rizík, analýza a projekcia nákladov a výnosov, majetku a kapitálu, plánovanie investičného financovania,  návratnosť investícií a ďalšie dielčie činnosti.

Nevyhnutnou súčasťou moderného riadenia spoločností je práve controlling, ktorý z dlhodobého hľadiska prispieva k vyšším ziskom. Neváhajte, kontaktujte nás a my Vám zabezpečíme operatívne plánovanie Vášho podnikania a 24/7 prístup k svojmu účtovníctvu.

Medzi naše popredné výhody je digitálne spracovanie, online systém a priebežné riadenie účtovníctva.

Kontaktujte nás
Neváhajte, pridajte sa k nám a my Vám radi pomôžeme s vedením podvojného účtovníctva.

Celé vedenie účtovníctva je digitálne a pravidelne, každý deň, sa zaúčtujú jednotlivé vystavené faktúry.

Kontaktný formulár
Zadajte názov vašej spoločnosti
Zadajte vaše telefónne čislo.
Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ...