Naša spoločnosť ponúka svojím klientom komplexné účtovnícke služby.

Správne vedené účtovníctvo má pre podnikateľov stále väčší význam. Analýzy a rozbory nadväzujúce na správne vedené účtovníctvo poskytujú vedeniu, majiteľom spoločností a podnikajúcim fyzickým osobám kvalitné a pre podnikanie nevyhnutné údaje, ukazovatele a informácie.

V oblasti účtovníctva
ponúkame tieto služby
1
Vedenie účtovníctva

Vedenie jednoduchého i podvojného účtovníctva pre právnické a fyzické osoby

2
Dohľad

Dohľad nad vedením účtovníctva

3
Rekonštrukcia

Rekonštrukcie účtovníctva

4
Vedenie miezd a agendy

Vedenie miezd a vedenie personálnej agendy

5
Dane z príjmov

Ročné zúčtovanie dane z príjmov

6
Zdravotné poistenie

Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia

7
Overovanie údajov

Overovanie vstupných údajov pri spracovávaní účtovníctva aj z daňového hľadiska

8
Zabezpečenie výstupov z účtovníctva

Zabezpečenie súladu výstupov z účtovníctva alebo zo spracovania miezd s potrebami klienta

9
Vypracovanie daňového priznania

Vypracovanie daňového priznania na základe dohody v nadväznosti na účtovníctvo a závierku

10
Účtovná uzávierka

Zabezpečenie vykázania účtovnej uzávierky v zmysle IFRS v prípade požiadavky

V rámci jednoduchého účtovníctva ponúkame živnostníkom, podnikateľom nezapísaným v obchodnom registri a rôznym občianskym združeniam, kompletné vedenie účtovnej agendy.

Spracujeme Vám účtovnú uzávierku, do ktorej patrí výkaz o majetku a záväzkoch a výkaz o príjmoch a výdavkoch. Postaráme sa o to, aby bolo vedenie zjednodušenej daňovej evidencie, zaznamenávanie skutočných preukázateľných vynaložených výdavkov a vypracovanie paušálnych výdavkov presné, jasné a rýchle.

Samozrejmosťou je vedenie peňažného denníka, knihy pohľadávok a záväzkov a ostatných pomocných účtovných kníh. Ponúkame ročné zúčtovanie dane z príjmov, dane z motorových vozidiel či zúčtovanie zdravotného poistenia.

Neváhajte sa na nás obrátiť

V prípade záujmu o profesionálne vedenie jednoduchého účtovníctva, ktoré je digitálne a prístupné pre každého klienta online kedykoľvek bude potrebovať.

Okrem dohľadu nad vedením účtovníctva vieme poskytnúť aj jeho rekonštrukciu.

Zabezpečíme, aby výstupy z účtovníctva boli v súlade s potrebami klienta. Ak má klient záujem, vieme vykázať účtovnú uzávierku v zmysle požiadaviek IFRS (Medzinárodné štandardy finančného výkazníctva), ktorých cieľom je lepšia porovnateľnosť účtovných uzávierok medzi jednotlivými štátmi.

Medzi výhody jednoduchého účtovníctva patrí menšia administratíva, zdaňovanie príjmu nie výnosu a to, že výška daňových výdavkov nie je limitovaná hornou hranicou. Zároveň sa dá rýchlo zistiť základ dane z príjmov.

Kontaktujte nás
Neváhajte, pridajte sa k nám a my Vám radi pomôžeme s vedením podvojného účtovníctva.

Celé vedenie účtovníctva je digitálne a pravidelne, každý deň, sa zaúčtujú jednotlivé vystavené faktúry.

Kontaktný formulár
Zadajte názov vašej spoločnosti
Zadajte vaše telefónne čislo.
Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ...