V oblasti účtovného poradenstva zabezpečujeme metodickú pomoc pri zavádzaní účtovníctva, spracovanie projektu účtovníctva a vnútorných smerníc spoločnosti, taktiež kontrolu a odborný dohľad nad účtovníctvom, jeho preverenie za minulé obdobia, spracovanie finančných analýz spoločnosti a vypracovanie podnikateľských zámerov pre potreby ich financovania.

Konkrétne parciálne činnosti

Medzi konkrétne parciálne činnosti v rámci účtovného poradenstva patrí posúdenie návrhu rozhodnutia o zmene právnej formy spoločnosti, preskúmanie zmluvy, na základe ktorej dochádza k prevodu podniku alebo jeho časti, posúdenie postupu pri zmene vlastníkov spoločnosti,

spolupráca pri zostavení výročnej správy spoločnosti a sprostredkovanie znaleckej činnosti pri stanovení hodnoty podnikov alebo ich častí, pri odhade hodnoty nehnuteľností a v odvetví účtovníctva a daňovníctva. Taktiež vieme komplexne poradiť pri začatí podnikania.

Cieľom je nastaviť efektívny systém vnútorného riadenia spoločnosti a zvýšiť výkonnosť firmy, ako aj optimalizovať jednotlivé procesy a znížiť náklady na chod spoločnosti.

Kontaktujte nás
Neváhajte, pridajte sa k nám a my Vám radi pomôžeme s vedením podvojného účtovníctva.

Celé vedenie účtovníctva je digitálne a pravidelne, každý deň, sa zaúčtujú jednotlivé vystavené faktúry.

Kontaktný formulár
Zadajte názov vašej spoločnosti
Zadajte vaše telefónne čislo.
Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ...